ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΙΔΗΣ ΑΕΒΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΠΛ ΚΟΥΙΔΗΣ ΑΕΒΕ
ΑΦΜ : 094036600
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. : 8330/62/Β/86/165
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 57199604000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΟΔΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΒΙ. ΠΑ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Τ.Κ.: 57013, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ 1 : +30 2310 531 849
Τηλ 2 : +30 2310 531 458
Τηλ 3 : +30 2310 526 103
email : info@kouidis.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Balance Sheet 2014

Balance Sheet 2013

Αποτελέσματα χρήσης 2012

Διάθεση Αποτελεσμάτων 2012

Balance Sheet 2012

Balance Sheet 2011